Minirotary

Co nabízíme:

V naší nabídce můžeme nabídnout i „mobilní“ parkovací systémy, vhodné pro městskou zástavbu, kde není možné vybudovat podzemní garáže nebo kde situace nedovoluje parkování před domem. Náš systém umožňuje umístění 8 až 14 vozidel s tím, že 2 vozidla jsou umístěna na běžném podlaží a 1 vozidlo je umístěno ve spodním a 1 v horním podlaží. Dodáváme praktické řešení při minimálních rozměrech parkovací plochy, kdy rozměry jsou cca 6m x 5m (min. 580cm x 480cm) . Náš systém nabízí jednoduché ovládání. Garantujeme kompletní zařízení se  zajištěním bezpečnosti a prevence proti srážce uvnitř parkovacího systému.

Projektovou dokumentaci pro S.P. běžně neprovádíme, ale v případě zájmu ji můžeme zajistit. Běžně zařízení přepravíme na místo určení a po předání stavební připravenosti zajistíme montáž a odbornou instruktáž. Konstrukce je mobilní a může být rychle demontována a znovu postavena na jiném místě.  Poskytujeme dva roky záruky na všechny její komponenty.

Požadavky na klienta:

  • Vybudování základových železobetonových bloků pro následné ukotvení ocelových konstrukcí zakladačů a určení způsobu zakončení úrovně základových konstrukcí
  • Elektrické vedení, které musí být k zakladači vedeno jako podzemní, musí být silové
  • Výkon: přes 380V / 3 fáze (tři žíly) / 50 nebo 60Hz 4 žíly, 9kw
  • Specifikace vedení: je požadováno
  • Určení případných požadavků na venkovní úpravy a práce na opláštění zakladačů včetně jejich případného zastřešení
  • Zajištění odvodnění povrchových vod z vymezeného území
  • Veškeré tyto požadavky můžeme při zájmu klienta zajistit

Technická specifikace:

ŠÍŘE:

4,8 metrů (vozový zakladač pro 8 – 14 vozů)

HLOUBKA:

6,0 metrů (vozový zakladač pro 8 – 10 vozů)

6,2 metrů (vozový zakladač pro 12 – 14 vozů)

VÝŠKA:

14 ks vozový zakladač: 15,3 metrů

12 ks vozový zakladač: 12,5 metrů

10 ks vozový zakladač: 9,8 metrů

8 ks vozový zakladač: 7,5 metrů

Maximální délka zaparkovaného auta je: 5,75 metrů

Maximální výška vozu je: 1,75 metrů

Vjezd, výjezd musí být zajištěn polem o minimální výměře 3 metry

Ukotvení zakladačů je do železobetonového základu o hloubce cca do 60 cm

Pro 8 – 10 aut: hloubka základu do 40 cm

Pro 12 aut: do 50 cm

Pro 14 aut: do 60 cm

Přesný rozměr základů bude určen podle druhu základové horniny v projektové dokumentaci pro stavební povolení.

DOBA MONTÁŽE ZAKLADAČŮ:

pro 8 – 10 aut je 7 dnů.

pro 12 – 14 aut je 14 dnů.

 
 
 
 
minirotary parkovací domy hydraulické systémy